sábado, 17 de noviembre de 2018

Togliere la scorta a SAVIANO o che se la paghi lui di tasca sua.

ISCRIVITI AL CANALE INSTAGRAM https://www.instagram.com/luigiman222 Luigiman dice:"Saviano la scorta devi pagartela tu, restituisci tutti i soldi allo stato italiano."

Canzone "U pacchiu è bellu" - di Luigiman e Nadal

INSTAGRAM https://www.instagram.com/luigiman222

U pacchiu è bellu Uo pa! cchie e bellu o cinema …
O pa pacchie e bell assai Ramminni decimila Ca strata ma barai
Ma uuni vaii ma unni vai Si nunci vaiiu io pilu nun acchiappu mai

Ma uuni vaii ma unni vai Si nunci vaiiu io pilu nun acchiappu mai
Lai bedda lai ranni che mi nesshi re mutanni lai bedda e china i pila,
ca mi pisa 4tru kila lai niura e lai grossa savviccina pigghia a scossa

Ma uuni vaii ma unni vai Si nunci vaiiu io pilu nun acchiappu mai
Ma uuni vaii ma unni vai Si nunci vaiiu io pilu nun acchiappu mai
Lai dritta lai curta, ma nu lettu a spacchu tutta Lai brutta lai storta,
ri nu lettu nesci morta
Lai scarsa lai lenta, si cia liccu saccuntenta
Ma uuni vaii ma unni vai Si nunci vaiiu io pilu nun acchiappu mai
Ma uuni vaii ma unni vai Si nunci vaiiu io pilu nun acchiappu mai
U PA U PA U PACCHIU E BELLU O MARI mamma mia come fari
U PACCHIU E BELLU O STADIU, a chiuiu nda l’ armadiu
U PACCHIU E BELLU A PIAZZA si sbagghiu idda ma mazza
 U PACCHIU E BELLU A VILLA mi fazzu a mamma e poi a fighhia
U PACCHIU E BELLU A CASA iu futtu e idda riposa
U PACCHIU E BELLU ASSAIIII Ma uuni vaii ma unni vai
Si nunci vaiiu io pilu nun acchiappu mai
Ma uuni vaii ma unni vai Si nunci vaiiu io pilu nun acchiappu mai

CORESPORTS